M2

, ,

, 4-, ., 21 , 39.000 ..

4-. ., 5/9, 81/51/8, , . ., ., / .- , . , . .
:
: 40-55-11, 499-111, 067-919-49-00, 066-851-18-22 " " azbuka-j@mail.ru
: 39000

0668511822

, 1-. ., , ""!
1.
2-
, , .
2 ,
. 4000 .

, 3-. ., . , - 4, 23.000 ..
, 3-. ., . , - ""
, 3-. ., 23 , .
! 3-. . , 22 , . 9- !
, 3-. ., 13 , - ""
, 1-. ., .
, 2-. ., , . , 24 000 .
, 1-. ., , .
, 1-. .,
, 2-. ., .
, 3-. ., -
, 4-, ., 21 , 39.000 ..
, 3-. ., , - - "", 28.000 ..

4 . :

! 4 . - / . 1/9,
4..- / 5/5
4. .
4.. ..
! , 54 ..,
4 .. , ., 3/9
, ,4./, ,4.,16000.
4 . .
3-4 .. . ""
4- , -, .,
4,, , ,
4,,.,5/9,64/44/6,24000.
4, ,,.15,.,3/5,65/44/6,23500.
4, ,,,.,,7/9,87/55/10,21000.
!4, ,,,2200
4, ,,,"", ,3/9,76/60/10,31000.
4- , -, .,
4 , .., ,- ".", ,.
2 ., 4 ., . -, . !!
4- , -, .