M2

, ,

, ,,,., , , , 6 , - , 6- , , , , , ,,, , , , 3. 5. , , .
:
: 0986088015 tsitrikov@ukr.net
:

09860880151000 .
1 , , ., -, 30000