M2

, ,

, ,,,., , , , 6 , - , 6- , , , , , ,,, , , , 3. 5. , , .
:
: 0986088015 tsitrikov@ukr.net
:

0981144811

1..
1..
3.-./ .4/9
1, ,.,,2/9,32/18/7,21500.
2- . 4/5 13...
! 3- , -,
1..
3- . . 21 , . 5/9, 37 000
,

2 1500+
. / !
1 . . !

2 .. ..
1-

. .
!
!

09860880151000 .
1 , , ., -, 30000