M2

, ,

.-. -- 100 ...

.-. -- , .23. . 22 , 2: 3 , / , , , , . , . , , , . , . . 0506218175,0965298091,499725 100 000..(820 .)
:
: 050-621-81-75 096-529-80-91 ***** kv-rielt@mail.ru
:

0501076089

1- . 4/5 6...
3- . 76 2/9 1..+..
. "".18...
2- . 2/5 10... "".
2- . 3/3 .10...
2- .- ,,. .
2- . 4/5 14... .
3- . 5/5 "" 12...+1... .
2- . 2/2 "" 20...
2- . 1/2 ""700.+ .
2- . 4/5 "" 14...
2- . 1/5 12... 54 .
1.
3.. 17

2- . 1/5 "" 5...
3- . 5/5 "" 15...
3- . 7/9 . 35...
1..
2- . 4/5 . 15...

0506218175

3-.., ..
3-.., ..
1-.., ..
2-.., ..
3-.., ..
3-.., ..
5-.., ..
, ..
2-.., ..
5-.., ..
, ..
3-.., ..
3-.., ..,
, ..
1-.., ..
1-2-3-4-..
2-.., ..
3-.., ..
3-.., ..
2-.., ..,

0965298091

, .., - .
, .-., . ,
2- - .- . .70 5/5 1000+,
8 , 1000+.,
..

3-
3-
***23 -. 53
***.. 2- - 20 000..

2- -. 2/9 57000$
*** 3- 5000,00 -.
. , 12 10 000 ..
.-. -- 100 ...
.-. -. 17 2/9 14 000 ..(115 .)
.-. 2- - 9/9
! 2- ,
-. .-.
1- 1000