M2

, ,

, ,,,., , , , 6 , - , 6- , , , , , ,,, , , , 3. 5. , , .
:
: 0986088015 tsitrikov@ukr.net
:

0501076089

1- . 4/5 6...
3- . 76 2/9 1..+..
. "".18...
2- . 2/5 10... "".
2- . 3/3 .10...
2- .- ,,. .
2- . 4/5 14... .
3- . 5/5 "" 12...+1... .
2- . 2/2 "" 20...
2- . 1/2 ""700.+ .
2- . 4/5 "" 14...
2- . 1/5 12... 54 .
1.
3.. 17

2- . 1/5 "" 5...
3- . 5/5 "" 15...
3- . 7/9 . 35...
1..
2- . 4/5 . 15...

09860880151000 .
1 , , ., -, 30000