M2

, ,

, ,,,., , , , 6 , - , 6- , , , , , ,,, , , , 3. 5. , , .
:
: 0986088015 tsitrikov@ukr.net
:

0963057200

===== 2- .. 402 - 18.000$ ,..
1.. 23
1 ..17 , .
1 .. -
1 .., .
, ! !!!
1


1 ./ (.)
..
!!! 3 .-,/

1.. 5

2- ..
.
1 22


09860880151000 .
1 , , ., -, 30000